Przychód a dochód – różnice

Co to jest przychód?

Przychód można  przyrównać do strumyka, który zasila jezioro naszych finansów. W rozumieniu prawa podatkowego przychodem jest łączna wartość, którą uzyskujemy ze sprzedaży dóbr, towarów lub usług. Ponieważ podatek VAT zawarty w cenie nie jest naszą własnością, tylko państwa, naszym przychodem będą wartości netto – bez podatku VAT (ten strumień do nas nie wpływa). Przychody możemy uzyskiwać ze sprzedaży, ale również ze stosunku pracy. Do przychodu zalicza się wszystkie otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, odliczony lub zwrócony podatek, prawa i świadczenia o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym. Przychodem z działalności gospodarczej są wszelkie należne kwoty, nawet jeśli jeszcze nie zostały zapłacone.

Co to jest dochód?

Z naszego finansowego jeziora (przychodu) czerpiemy środki na prowadzenie działalności. Są to nasze koszty. W rozumieniu przepisów mamy prawo odliczyć od przychodu koszty, które ponieśliśmy na prowadzenie naszej działalności – koszty uzyskania przychodu. Ta róznica to dochód.
Ale uwaga! Nie mamy dowolności interpretacyjnej w obliczaniu dochodu.  W niektórych przypadkach mamy możliwość zaliczenia do kosztów części przychodu, na przykład z praw autorskich przysługuje limit 50% przychodu niezależnie od faktycznie poniesionych wydatków. W innych przypadkach możemy zaliczyć do kosztów tylko część kosztu (jeśli samochód jest używany do celów służbowych i prywatnych, to do kosztów zaliczamy jedynie część tych kosztów), niektóre koszty  nie są uwzględniane, jak koszty na reprezentację. Nie włączymy więc do kosztów wydatków na biznesowy obiad z klientem. Warto więc, zanim poniesiemy jakiś koszt, zajrzeć do przepisów o podatku dochodowym.

Po co liczymy przychód i dochód?

Na podstawie prawidłowo wykazanego przychodu pomniejszonego o koszty (a więc dochodu) obliczamy podatek dochodowy. Dochód pomniejszony o należne podatki, to nasz zysk.

Co z dochodem jeśli koszty są większe od przychodu?

To dosyć częsta sytuacja na początku działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie ma dochodu, tylko powstaje strata. Jeśli jest to sytuacja przejściowa, to nie ma co się martwić, ale jeśli nie widać możliwości szybkiej zmiany straty w dochód, to trzeba pomyśleć o zakończeniu działalności.

przychód a dochód dochód a przychód dochód przychód przychód dochód przychody a dochody dochody a przychody różnica między przychodem a dochodem czym się różni przychód od dochodu dochód brutto a przychód przychód a dochód brutto dochód a przychód różnica różnica między dochodem a przychodem dochód a przychód pit przychód i dochód dochód i przychód przychód dochód zysk przychód a dochód pracownika przychód koszty dochód przychody dochody przychód a dochód różnica przychód a dochód pit przychód czy dochód do ulgi prorodzinnej dochody przychody przychód a dochód w wynagrodzeniu dochód a przychód pracownika

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj