Krótki przewodnik po ubezpieczeniach komunikacyjnych dla początkujących kierowców

W ramach świadczeń majątkowych działu II wyróżnia się polisy obowiązkowe oraz dobrowolne. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia zależy od wielu czynników. Znaczenie ma bowiem nie tylko wysokość comiesięcznej składki, ale i zakres konkretnego świadczenia.

OC

Polisa odpowiedzialności cywilnej zaliczana jest do obowiązkowych świadczeń komunikacyjnych. W ramach świadczenia ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w przypadku szkód wyrządzonych przez kierowcę osobom trzecim. Ochrona nie obejmuje jednak strat sprawcy wypadku. OC nie jest również przypisane do właściciela pojazdu mechanicznego. Po sprzedaży auta umowa przechodzi więc na nabywcę samochodu. Istnieją również sytuacje, których nie obejmuje OC. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli właściciel pojazdu nie posiadał wymaganych dokumentów. Pakiet ochrony nie obejmuje również sytuacji, gdy kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

AC

Autocasco zaliczane jest do dobrowolnych świadczeń komunikacyjnych. Odszkodowanie zostaje wypłacone w przypadku uszkodzenia samochodu z winy kierującego. Pakiet ochrony obejmuje również szkody powstałe na skutek kradzieży pojazdu, działania sił natury oraz przejawów wandalizmu. Zakres polisy zależy ubezpieczyciela oraz decyzji klienta. Ma on również wpływ na wysokość comiesięcznej składki. Umowa zawierana jest zazwyczaj na okres dwunastu miesięcy. Wygasa ona automatycznie lub w przypadku nieopłacenia należnej raty składki. Szczegółowe informacje na temat polisy dostępne są na stronie https://cuk.pl/ubezpieczenia/samochod/ac.

NNW

Polisa następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu. NNW, podobnie jak AC, zaliczane jest do dobrowolnych świadczeń komunikacyjnych. Wypłata odszkodowania nie wiąże się z utratą innych należności w ramach zawartych umów z ubezpieczycielami. Pakiet ochrony dotyczy sytuacji kolizyjnych spowodowanych przez kierującego pojazdem, jak i tych wynikających z działania osób trzecich.

Ubezpieczenia komunikacyjne to przydatna inwestycja, a nie jedynie dodatkowe obciążenie portfela. Trudno bowiem przewidzieć co wydarzy się na drodze. Warto zatem pomyśleć o zakupie dobrowolnych świadczeń w tym sektorze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj